5a.krestanka.cz

První měsíc ve škole

Vážení rodiče, milí žáci,
jsme první měsíc ve škole a podmínky pro výuku s COVID-19 řešíme a měníme každý týden. Neustálé umývání rukou, následná dezinfekce, nošení roušky, umývání lavic, počítačů atd. se staly součástí výuky. Po celou dobu jsou žáci velmi disciplinovaní a tolerantní. Velmi je chválím, jak se k sobě navzájem a k pedagogům chovají. Děkuji všem žákům a rodičům za veškerou pomoc a podporu, kterou pedagogům vyjadřujete.
Připravujeme pro všechny žáky společný způsob distanční výuky, který bychom využívali, pokud by znovu taková situace nastala. Každému žákovi bude v nejbližší době vytvořena školní e-mailová adresa, kterou bude používat pro komunikaci s vyučujícími prostřednictvím Microsoft Teams. Máme nadstandardní technické vybavení, přestože jsme žádnou finanční pomoc od MŠMT, na rozdíl od státních škol, nedostali.
Příspěvek škole od rodičů, který právě žáci nosí třídním učitelům, bude zcela využitý na dezinfekční prostředky, ale zdaleka to nebude stačit. Situace se nevyvíjí příznivě, ale jsme s vámi a společně to zvládneme.
Hodně zdraví a optimismu přeje Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.   
neděle 20. 9. 2020
Copyright © 2021 5a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.