5a.krestanka.cz

V úterý 3.10. jsme se zúčastnili programu Hele lidi v Městské knihovně. Program byl rozdělen do dvou částí – první část programu byla teoreticko praktická – žáci si poslepu vyzkoušeli své smysly (hmat, sluch) při orientaci v prostoru, seznámili se se slepeckým písmem a pomůckami pro nevidomé občany (např. chůze se slepeckou hůlkou, doprovod nevidomé osoby na určité místo, pohybovat se pomocí invalidního vozíku; druhá část programu byla praktická – žáci si pomocí nevidomého lektora nejprve nakreslili obličej dle instruktáže obyčejnou tužkou, poté ho obtáhli fixou, následně ho vymodelovali z hlíny (tzv. Axmanova technika modelování). Na závěr doplnili obličej základními prvky. Výsledek své práce si poté odnesli domů.
                                  
Copyright © 2020 5a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.